MakDesign

Как сами да си направим колаж от снимка с рамка

Като начало, изберете рамка и я запишете на компютъра си (в случай, че нямате друга налична):

Детски рамки

Заредете онлайн редактора: Кликнете тук.

Изберете "Open image" (Позиция 1).

Отваря се прозорец с файловете от компютъра ви. Намерете свалената рамка и кликнете върху нея (Позиция 2), за да я изберете. Следва "Open" (Позиция 3).

В работното поле на онлайн редактора ще се зареди избраната рамка. За да заредите и снимката, с която желаете да изработите колажа, отидете на "File" (Позиция 4 - горе вляво) и изберете "Open image ...." (Позиция 5).

По същия начин, както на предната стъпка при избирането на рамката, този път намерете и изберете вашата снимка от компютъра ви, след което отново кликнете на "Open".

След като и вашата снимка се зареди в работното поле, отидете на "Edit" (Позиция 6) и оттам изберете "Select all" (Позиция 7). По този начин ще маркирате снимката.

След това отново от "Edit" (Позиция 8), този път изберете "Copy" (Позиция 9), за да копирате снимката. След това действие, може да затворите снимката от "x"-а на полето, в което е отворена  (горе вдясно на полето на снимката, както е показано на картинката по-долу).

Следва да заредите снимката в полето на рамката. За целта от меню "Edit" (Позиция 10) изберете "Paste" (Позиция 11).

Ако всичко е наред, трябва над рамката да се появи вашата снимка. За да я преместите под рамката, кликнете на "Layer"-а, на който се намира (вдясно от работното поле - Позиция 12 на картинката) и задържайки левия бутон на мишката, с влачене я преместете под "Layer"-а на рамката ("Layer"-а под "Layer"-а на снимката).

След като размените местата на "Layer"-ите, ако положението на снимката не ви харесва, кликнете на бутона "Move tool" (Позиция 13) от меню "Tools" вляво. След това, кликвайки върху снимката на работното поле, ще може да я преместите в положението, в което ви харесва.

Ако снимката е прекалено голяма или малка, може да я оразмерите. За целта от меню "Edit" (Позиция 15) изберете "Free transforms ...." (Позиция 16) (преди това се уверете, че сте кликнали на "Layer"-а на снимката в полето "Layers", вдясно).

Снимката ще се маркира в правоъгълник. Задръжте бутон "Shift" от клавиатурата и кликнете с левия бутон на мишката на единия от ъглите на появилото се правоъгълно очертание на снимката от трансформацията, след като курсора изглежда по начина, показан на Позиция 18. Така спокойно може да увеличите или намалите снимката, влачейки с левия бутон на мишката, до размера, до който ви харесва.

След като приключите с оразмеряването, натиснете "Enter" от клавиатурата. След това, задържайки отново левия бутон на мишката и влачейки я, може да преместите и разположите снимката така, както ви харесва спрямо рамката (като преди това не забравяйте да погледнете дали все още сте маркирали "Move tool" от менюто с инструменти вляво - "Tools").

След като приключите, можете да запаметите готовия колаж на компютъра си. За целта от меню "File" (Позиция 19) изберете "Save ...." (Позиция 20).

Ще се отвори нов прозорец, на който може да зададете къде да се запази колажът (Позиция 21 - в случая ще зададем на компютъра), името на файла (Позиция 22) и в какъв формат да се запази (Позиция 23 - избира се от падащото меню. Ако изберете да се запази в "jpeg", поставете появилия се плъзгач на 100% за най-добро качество на снимката). Накрая кликнете на "Ok" (позиция 24).

Ако сте избрали да запазите снимката на компютъра си, ще се появи нов прозорец, от който може да зададете къде точно да се запази. Препоръчително е като начало да я запазите на работния плот на компютъра. За целта изберете "Desktop" (или "Работен плот", ако компютърът ви е на български език) (Позиция 25) и след това "Save" (Позиция 26).

Готовият колаж трябва да се появи на работния плот на компютъра ви.

Надяваме се, че сме ви били полезни и лесно сте успели да изготвите желания колаж!

Избрано

Информация