Ако сте решили сами да изработите дизайна на желания продукт, преди ние да го отпечатаме, може да използвате предложените темплейти. В тях е заложена необходимата резолюция за качествен печат и отстоянията, които трябва да се спазват при изработка на дизайна, за да се запази максимално най-голяма част от файла, без да се изрязва и да знаете къде точно да разположите най-важните елементи.

Темплейти:
URLОписаниеЗабележки
Access this URL (http://www.makdesign.eu/images/templates/cd-pack/CD-Pack-1.pdf)CD опаковкаCD опаковкаВариант 1
Access this URL (http://www.makdesign.eu/images/templates/cd-pack/CD-Pack-2.pdf)CD опаковкаCD опаковкаВариант 2
Access this URL (http://www.makdesign.eu/images/templates/businesscard/businesscard_50x90mm.pdf)ВизиткиВизитни картички - 5х9см.Вертикален формат
Access this URL (http://www.makdesign.eu/images/templates/businesscard/businesscard_90x50mm.pdf)ВизиткиВизитни картички - 9х5см.Хоризонтален формат
Access this URL (http://www.makdesign.eu/images/templates/businesscard/businesscard_55x85mm.pdf)ВизиткиВизитни картички - 5,5х8,5см.Вертикален формат
Access this URL (http://www.makdesign.eu/images/templates/businesscard/businesscard_85x55mm.pdf)ВизиткиВизитни картички - 8,5х5,5см.Хоризонтален формат
Access this URL (http://www.makdesign.eu/images/templates/diplqni/dipl_100x297.pdf)ДипляниДипляни - 10х29,7см.Вертикален формат
Access this URL (http://www.makdesign.eu/images/templates/diplqni/dipl_297x100.pdf)ДипляниДипляни - 29,7х10см.Хоризонтален формат
Access this URL (http://www.makdesign.eu/images/templates/diplqni/dipl_100x420.pdf)ДипляниДипляни - 10х42см.Вертикален формат
Access this URL (http://www.makdesign.eu/images/templates/diplqni/dipl_420x100.pdf)ДипляниДипляни - 42х10см.Хоризонтален формат
Access this URL (http://www.makdesign.eu/images/templates/diplqni/dipl_148x420.pdf)ДипляниДипляни - 14,8х42см.Вертикален формат
Access this URL (http://www.makdesign.eu/images/templates/diplqni/dipl_420x148.pdf)ДипляниДипляни - 42х14,8см.Хоризонтален формат
Access this URL (http://www.makdesign.eu/images/templates/diplqni/dipl_A5-148x210.pdf)ДипляниДипляни - 14,8х21см.Формат А5
Access this URL (http://www.makdesign.eu/images/templates/diplqni/dipl_A5-210x148.pdf)ДипляниДипляни - 21х14,8см.Формат А5
Access this URL (http://www.makdesign.eu/images/templates/diplqni/dipl_A4-210x297.pdf)ДипляниДипляни - 21х29,7см.Формат А4
Access this URL (http://www.makdesign.eu/images/templates/diplqni/dipl_A4-297x210.pdf)ДипляниДипляни - 29,7х21см.Формат А4
Access this URL (http://www.makdesign.eu/images/templates/diplqni/dipl_A4-3-297x210.pdf)ДипляниДипляни 29,7х21см.Формат А4 - с два бига
Access this URL (http://www.makdesign.eu/images/templates/diplqni/dipl_A3-420x297.pdf)ДипляниДипляни - 42х29,7см.Формат А3
Access this URL (http://www.makdesign.eu/images/templates/diplqni/dipl_A3-3-420x297.pdf)ДипляниДипляни - 42х29,7см.Формат А3 - с два бига
Access this URL (http://www.makdesign.eu/images/templates/cases-phones/Case-for-iPhone4-4S.pdf)КалъфиКалъф за телефонiPhone 4/4S
Access this URL (http://www.makdesign.eu/images/templates/cases-phones/Case-for-iPhone5.pdf)КалъфиКалъф за телефонiPhone 5
Access this URL (http://www.makdesign.eu/images/templates/cases-phones/Case-for-Samsung-Galaxy-Note.pdf)КалъфиКалъф за телефонSamsung Galaxy Note
Access this URL (http://www.makdesign.eu/images/templates/cases-phones/Case-for-Samsung-Galaxy-S3.pdf)КалъфиКалъф за телефонSamsung Galaxy S3
Access this URL (http://www.makdesign.eu/images/templates/cases-phones/Case-for-Samsung-Galaxy-S2.pdf)КалъфиКалъф за телефонSamsung Galaxy S2
Access this URL (http://www.makdesign.eu/images/templates/cases-phones/HTC-One-X.pdf)КалъфиКалъф за телефонHTC One X
Access this URL (http://www.makdesign.eu/images/templates/piramidi/Pyramid-100x450mm.pdf)ПирамидаПирамидаРазмер - 10х45см.
Access this URL (http://www.makdesign.eu/images/templates/piramidi/Pyramid-A4.pdf)ПирамидаПирамидаФормат А4
Access this URL (http://www.makdesign.eu/images/templates/cards-invitations/cards-invitations-13x9.pdf)ПоканиПокани и картичкиРазмер - 13х9см.
Access this URL (http://www.makdesign.eu/images/templates/cards-invitations/cards-invitations-148x105mm.pdf)ПоканиПокани и картичкиРазмер - 14,8х10,5см.
Access this URL (http://www.makdesign.eu/images/templates/cards-invitations/cards-invitations-15x10.pdf)ПоканиПокани и картичкиРазмер - 15х10см.
Access this URL (http://www.makdesign.eu/images/templates/cards-invitations/cards-invitations-18x13.pdf)ПоканиПокани и картичкиРазмер - 18х13см.
Access this URL (http://www.makdesign.eu/images/templates/cards-invitations/cards-invitations-297x210mm.pdf)ПоканиПокани и картичкиРазмер - 29,7х21см.
Access this URL (http://www.makdesign.eu/images/templates/cards-invitations/cards-invitations-30x20.pdf)ПоканиПокани и картичкиРазмер - 30х20см.
Access this URL (http://www.makdesign.eu/images/templates/flyers-leaflets/format_50x90mm.pdf)Флаери и листовкиФлаери и листовки - 5х9см.Вертикален формат
Access this URL (http://www.makdesign.eu/images/templates/flyers-leaflets/format_90x50mm.pdf)Флаери и листовкиФлаери и листовки - 9х5см.Хоризонтален формат
Access this URL (http://www.makdesign.eu/images/templates/flyers-leaflets/format_100x210.pdf)Флаери и листовкиФлаери и листовки - 10х21см.Вертикален формат
Access this URL (http://www.makdesign.eu/images/templates/flyers-leaflets/format_210x100.pdf)Флаери и листовкиФлаери и листовки - 21х10см.Хоризонтален формат
Access this URL (http://www.makdesign.eu/images/templates/flyers-leaflets/format_100x297.pdf)Флаери и листовкиФлаери и листовки - 10х29,7см.Вертикален формат
Access this URL (http://www.makdesign.eu/images/templates/flyers-leaflets/format_297x100.pdf)Флаери и листовкиФлаери и листовки - 29,7х10см.Хоризонтален формат
Access this URL (http://www.makdesign.eu/images/templates/flyers-leaflets/format_A3+305x435.pdf)Флаери и листовкиФлаери и листовки - 30,5х43,5см.Формат А3+; Вертикално ориентиран
Access this URL (http://www.makdesign.eu/images/templates/flyers-leaflets/format_A3+435x305.pdf)Флаери и листовкиФлаери и листовки - 43,5х30,5см.Формат А3+; Хоризонтално ориентиран
Access this URL (http://www.makdesign.eu/images/templates/flyers-leaflets/format_A4-210x297.pdf)Флаери и листовкиФлаери и листовки - 21х29,7см.Формат А4; Вертикално ориентиран
Access this URL (http://www.makdesign.eu/images/templates/flyers-leaflets/format_A4-297x210.pdf)Флаери и листовкиФлаери и листовки - 29,7х21см.Формат А4; Хоризонтално ориентиран
Access this URL (http://www.makdesign.eu/images/templates/flyers-leaflets/format_A5-148x210.pdf)Флаери и листовкиФлаери и листовки - 14,8х21см.Формат А5; Вертикално ориентиран
Access this URL (http://www.makdesign.eu/images/templates/flyers-leaflets/format_A5-210x148.pdf)Флаери и листовкиФлаери и листовки - 21х14,8см.Формат А5; Хоризонтално ориентиран
Access this URL (http://www.makdesign.eu/images/templates/flyers-leaflets/format_A6-105x148.pdf)Флаери и листовкиФлаери и листовки - 10,5х14,8см.Формат А6; Вертикално ориентиран
Access this URL (http://www.makdesign.eu/images/templates/flyers-leaflets/format_A6-148x105.pdf)Флаери и листовкиФлаери и листовки - 14,8х10,5см.Формат А6; Хоризонтално ориентиран
Access this URL (http://www.makdesign.eu/images/templates/flyers-leaflets/format_A7-74x105.pdf)Флаери и листовкиФлаери и листовки - 7,4х10,5см.Формат А7; Вертикално ориентиран
Access this URL (http://www.makdesign.eu/images/templates/flyers-leaflets/format_A7-105x74.pdf)Флаери и листовкиФлаери и листовки - 10,5х7,4см.Формат А7; Хоризонтално ориентиран
Access this URL (http://www.makdesign.eu/images/templates/flyers-leaflets/format_A8-52x74.pdf)Флаери и листовкиФлаери и листовки - 5,2х7,4см.Формат А8; Вертикално ориентиран
Access this URL (http://www.makdesign.eu/images/templates/flyers-leaflets/format_A8-52x74.pdf)Флаери и листовкиФлаери и листовки - 7,4х5,2см.Формат А8; Хоризонтално ориентиран